SECTORS

 

A Peltreria Balcells es porten projectes per a diversos sectors: peces per a motors i bombes, il·luminació, aparells elèctrics, material de seguretat, mobiliari urbà o de jardí, eines i maquinàries, ferreteria-serralleria, ventilació…

 

A la fosa es fabriquen peces de mida reduïda o mitja, que poden formar part d’un mecanisme més complex o bé ser un producte final.