QUALITAT

 

Peltreria Balcells fa servir com a matèria primera aliatges homologades subministrades pels principals productors.

 

És un compromís de qualitat total, amb traçabilitat, seguretat i respecte a l’entorn, completat amb una òptima gestió logística i de servei al client.

QUALITAT, TRAÇABILITAT, SEGURETAT I RESPECTE AL MEDI AMBIENT