POLÍTICA DE GALETES

 

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment llegirà, i únicament el servidor que la va implementar. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable i no malmeten el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’usuari durant la seva visita a la pàgina web, per tal de reconèixer-se com a usuari i personalitzar la seva experiència i ús del lloc web. Poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites a la pàgina web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al lloc web i els llocs visitats just abans i després de la visita. No obstant això, cap galeta permet que per si mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada d’un usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a aquestes cookies se’ls aplicarà la Política de Privacitat del lloc web. En aquest sentit, per a la seva utilització serà necessari el consentiment de l’usuari. Aquest consentiment ha de ser comunicat per autenticació oferta mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

 

Galetes pròpies

Són aquelles cookies que són a l’ordinador o dispositiu de l’usuari i gestionades exclusivament per www.peltreriabalcells.es per al millor funcionament de la pàgina web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat de la pàgina web, el seu contingut i l’experiència com a usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-ne continguts que s’ajustin a les seves preferències.

 

Galetes de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a www.peltreriabalcells.es serveis sol·licitats per millorar el lloc web i l’experiència de l’usuari al navegar. Els principals objectius per utilitzar cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i l’anàlisi de la informació de navegació, és a dir, com interactua l’usuari amb el lloc web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc de l’adreça IP des de la qual accedeix l’usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, o l’operador o tipus de dipositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el lloc web i detectar noves necessitats per oferir als usuaris un contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències de la pàgina web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitzen, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent enllaç a Google Analytics: https://developers.google.com/analytics.

La(es) entitat(s) encarregada(es) del subministrament de galetes podrà(an) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

 

Desactivar, rebutjar i eliminar galetes

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’usuari ha d’anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que utilitzeu. En el cas que rebutgi l’ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir fent ús del lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.