PROCESSOS

Peltrería Balcells disposa dels mitjans tècnics i humans, així com de l’experiència, per oferir la qualitat i acabats precisos amb les màximes garanties. Els productes poden personalitzar-se completament, en sèries de quantitats mitjanes i petites.

 

El procés de producció comença amb el model que aporta el client o l’oficina tècnica. Juntament amb partners de la fosa es construeixen els motlles metàl·lics de la peça.

 

L’experiència conjunta d’empresa i col·laboradors de confiança garanteixen l’eficàcia, qualitat i durabilitat dels motlles.

 

Després que el client homologui la peça s’inicia la producció, que finalitza amb els processos d’acabat pertinents: rebarbat, desbast, granallat, vibrat, i tractaments tèrmics i/o mecanitzats. Per acabar es revisen i verifiquen les peces.

La fosa ofereix els següents processos i maquinària:

FOSA INJECTADA

 

Peltreria Balcells compta amb deu màquines d’injectar de diferents models, per produïr entre 80 i 600 Tm:

 • IDRA OL-220, OL-560, OL-320 i 125 Z
 • ADER DMKH 80, CFH25, DAW-22, HF120 i DMKH-160
 • COLOSIO PFO-400 i PFO-320

FOSA DE CONQUILLA

 

Per realitzar aquesta fosa manual per gravetat Peltreria Balcells disposa de la següent maquinària:

 • una conquilladora
 • tres forns per la fundició a gravetat

PROCESSOS D’ACABAT

 

 • desbast manual
 • desbarbat per premsa
 • asserrat i llimat
 • tres vibros rotofinish-Rosler i un túnel d’assecat
 • granalladora MEBUSA
 • mecanitzats mitjançant col·laboradors externs especialitzats